Minőségpolitika

Küldetésünk Ügyfeleink bizalmának elnyerése a minőségi követelmények teljesítésén keresztül.

A SERCO Informatikánál üzletpolitikánk alapvető célja, hogy Ügyfeleink igényeit a lehető legmagasabb szinten elégítsük ki és ápoljuk a jó partneri kapcsolatainkat. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy szolgáltatásaink színvonalát folyamatosan javítsuk, biztosítsuk a hatékony információáramlást, valamint szabályozott, a törvényi és jogszabályi követelményeknek megfelelő üzleti folyamatok mentén működjünk.

 

Egy informatikai szolgáltató cégnél elengedhetetlen követelmény a magas szakmai tudás, amely csak jól képzett munkaerővel valósítható meg. Cégünk nagy energiát fordít az új technológiák  elsajátítására,  a  szükséges  szakmai  képzések és  minősítések  megszerzésére. Éppen ezért hosszú évek óta a legmagasabb kompetencia szinteken stabil és megbízható partnere  vagyunk  több,  a  piacon meghatározó  és  azt  folyamatosan  formáló  információ-technológiai gyártó vállalatnak is.

 

Céljaink elérése érdekében 1999-ben saját minőségbiztosítási rendszert alakítottunk ki és vezettünk be. Rendszerünk auditálását évről évre független cég végzi, ezzel is biztosítva az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek való megfelelést. A rendszer működtetésével, hatékonyságának állandó növelésével biztosítjuk szolgáltatásaink, valamint tevékenységünk színvonalának folyamatos fejlesztését.

 

Az MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer bevezetésével és tanúsíttatásával az volt a célunk, hogy Ügyfeleink és a piac felé hitelt érdemlően megmutassuk, hogy a SERCO Informatika birtokában van minden szükséges kompetenciának ahhoz, hogy hosszútávon megfeleljen a vele szemben támasztott követelményeknek, külső és belső igényeknek.

 

TANÚSÍTVÁNY

MSZ EN ISO 9001:2008 szabvány követelményeinek megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítványa