Skip to main content

Georedundancia

A georedundancia egy katasztrófaelhárítási és adattárolási stratégia. Célja a rendelkezésre állás és a megbízhatóság növelése azzal, hogy a kritikus infrastruktúrákat, adatokat és rendszereket földrajzilag eltérő helyszíneken helyezi el. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy ha egy helyszínen váratlan esemény (például természeti katasztrófa, tűzvész vagy energiaellátási probléma) következik be, a rendszer automatikusan átkapcsoljon egy másik, érintetlen helyszínre, így biztosítva a folyamatos működést és csökkentve az adatvesztés kockázatát.