Skip to main content

Public Cloud

A public cloud, azaz nyilvános felhő egy olyan felhőalapú számítástechnikai modell, amelyben a számítástechnikai erőforrásokat (például szervereket, tárolót, hálózati komponenseket és szoftveralkalmazásokat) egy harmadik fél által üzemeltetett infrastruktúrán keresztül biztosítják és bocsátanak rendelkezésre az interneten keresztül. Ezek az erőforrások általában több bérlő között megosztottak, ami azt jelenti, hogy több ügyfél vagy szervezet ugyanazon fizikai hardvereket használhatja, bár virtuálisan elkülönítve.