Skip to main content

Queue

A queue (sor) egy adatszerkezet, amely az elemeket egy bizonyos sorrendben tárolja és kezeli. A sorok működése az úgynevezett FIFO (First In, First Out – azaz az első be, az első ki) elven alapul, ami azt jelenti, hogy az elsőként hozzáadott elem lesz az első, amely eltávolításra kerül. Ez a működési elv hasonlít egy valós sorhoz, például egy pénztárnál álló vevők sorához, ahol az elsőként érkező személy a következő, aki kiszolgálásra kerül.