Skip to main content

eXtensible Markup Language (XML)

Az eXtensible Markup Language (XML) egy rugalmas és önkifejező jelölőnyelv, amely az adatok leírására és szállítására szolgál az interneten és egyéb hálózatokon keresztül. Az XML-t az 1990-es évek végén fejlesztette ki a World Wide Web Consortium (W3C), és azóta széles körben elterjedt eszköz az adatok strukturált, géppel olvasható és ember által is értelmezhető formátumban való ábrázolására. Az XML jelentősége elsősorban az adatok moduláris és elosztott feldolgozásában, valamint a különböző rendszerek közötti adatcserében rejlik.