Skip to main content

Service Organization Control (SOC) 

A service organization control (SOC) jelentések különböző szervezeti vezérlésekről szolgáltatnak információt, melyek a biztonsággal, a rendelkezésre állással, az adatfeldolgozás integritásával, a titoktartással vagy az adatvédelemmel kapcsolatosak. Az SOC jelentések alapvető fontosságúak a megfelelőség és biztonság szempontjából az adatközpontok működésében, különösen a szolgáltatókkal kapcsolatos SOC 2 és SOC 3 jelentések tekintetében, amelyek az ügyfelek adatainak felhőben való tárolásával foglalkoznak.

SOC jelentések típusai:
- SOC 1: Ellenőrzi, hogy a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek hogyan kezelik az ügyfél pénzügyi jelentéseinek integritását érintő belső vezérléseket. Elsősorban az ügyfél pénzügyi jelentési folyamatának megbízhatóságát érinti.
- SOC 2: Kifejezetten az adatbiztonság, rendelkezésre állás, feldolgozási integritás, titoktartás és adatvédelem alapelveire koncentrál, amelyek a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek technológiai és operációs gyakorlataira vonatkoznak. Ez a típus különösen fontos az ügyfelek adatait tároló felhőszolgáltatások számára.
- SOC 3: Hasonló az SOC 2-höz, de általánosítottabb jelentés, amely nyilvánosan megosztható az érdekelt felekkel, és általános áttekintést nyújt a szervezet biztonsági és operációs kontrolljainak hatékonyságáról anélkül, hogy részletes technikai adatokat közölne.

Az SOC jelentések olyan eszközöket biztosítanak, amelyekkel a szervezetek hitelt érdemlően igazolhatják az adatbiztonsági, adatkezelési és operációs eljárásaikat, megkönnyítve ezáltal az ügyfelek számára a biztonsági és megfelelőségi követelmények teljesítésének értékelését. Ezek a jelentések kulcsfontosságúak lehetnek a szervezetek számára abban, hogy bizalmat építsenek a szolgáltatásaik iránt és eleget tegyenek a szabályozási elvárásoknak.